Studium - Kurzy Pedant

Přejít na obsah
Informace o studiu

Nabízené kurzy se dělí  dle následného zařazení:

 • Na obory hlavní (dle řemeslné živnosti)

 • Na obory vedlejší (kurzy doškolovací, techniky příslušné následně pro hlavní obory) kurzy doškolovací mohou být použity k rozšíření kvalifikace v oboru  nebo  jako kurzy zájmové

 • Přijetí  a nástupy do kurzů nástupy do všech studijních kurzů (hlavních i vedlejších) jsou vždy po 14 denním intervalu tj. zápisy studentů se uzavírají do vybraného kurzu vždy 5. den v měsíci nebo 20. den v měsíci

 • Přihlášení a vyplnění studijní přihlášky (závazný nástup) přihlášení do vybraného kurzu

Kroky jak postupovat:


 • Přihlášku do vybraného kurzu je nutné sepsat a podepsat osobně v učebnách cvd Pedant

 • závazná přihláška v ddt je do dvou pracovních dnů, možné zaslat přihlášení mailem (nahrazuje závazný nástup a přihlášení) zápisem potvrdíme písemně (i mail) od cvd Pedant

 • cvd Pedant má právo dle vnitřního řádu o změnu týkající se přihlášek, zápisu, odkladu atd... Vše vysvětleno po telefonické domluvě nebo osobní konzultaci
 • Sepsáním závazné přihlášky je student povinen uhradit častku za vybraný kurz převodem na bank. účet, který mu bude vypsán při podepsání přihlášky
 • Úhrada kurzu formou splátek: předem sjednáno přímo při podepsaní přihlášky v cvd Pedant

Po splnění těchto podmínek se zájemce o studium stává studentem ve vzdělávacím zařízení.

Student dostává k vybranému studijnímu kurzu:


 • Učební plán

 • Blokový rozvrh

 • Studijní skripta


Řád a dodržování st. podmínek - student podepisuje studijní podmínky spolu s přihláškou, dostává studijní průkaz, který musí předkládat při odd. praxi a teorii na učebnách, povinností studenta je dodržovat řád CVD PEDANT, se kterým je předem seznámen, tj. fungování praxe, teorie, zkoušky, omluvení se z hodiny atd.......... nerespektování studijního řádu řeší CVD PEDANT dle podmínek stanovených vnitřním řádem pro výuku a řádné ukončení studia. Student je seznámen s podmínkami o studiu předem před sepsáním studijního nástupního formuláře a svým nástupem do vybraného studia je povinen rád respektovat. Vybrané studium nelze po započetí již měnit. Možnost odstoupení od studia po jeho zahájení není možné a student respektuje studijní podmínky se kterými byl předem seznámen (dále viz. nástupní přihláška do oboru)


Zajištění pracovních pomůcek: (vybavení, materiál atd. k danému kurzu je přímo zahrnuto v ceně a student za toto nedoplácí) …… Není po kurzu odnosné.


Student má možnost v průběhu studia zakoupit jím vybraný materiál pro vlastní potřebu (trénink). Vše dle aktuálních nabídek přímo v cvd Pedant (není nutné pro vybrané studium) volba závisí pouze na studentovi.


V případě nejasností vám rádi podáme veškeré informace na předem sjednané konzultaci nebo na telefonu 605 985 515 (tento tel. slouží i pro objednání na konzultaci v cvd Pedant)

 • Realizace a návrhy salónů

Návrat na obsah